O nas

Helga

Radca prawny Kamila Pachota jest wieloletnim specjalistą w dziedzinie obsługi podmiotów gospodarczych, jak i podmiotów indywidualnych. Radca prawny Kamila Pachota jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Obsługę prawną świadczy również w języku angielskim. Posiada certyfikat dostępu do informacji niejawnych oraz certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotom gospodarczym, jednostkom sektora finansów publicznych, jak i klientom indywidualnym w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego i gospodarczego
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • windykacja wierzytelności i ich zabezpieczenie – prowadzenie postępowań pozasądowych, sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających, dzięki współpracy z kancelariami zagranicznymi jest również możliwe zlecenie prowadzenia egzekucji zagranicznych,
  • sprawy spadkowe – nabycie spadku, sprawy o zachowek, sprawy z zakresu nieważności testamentu, sprawy z zakresu długów spadkowych
  • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • sprawy z zakresu dochodzenia roszczeń od członków zarządu dłużnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami
  • zakładanie i likwidacja spółek handlowych, w tym również zakładanie spółek przez Internet
  • przekształcanie, łączenie spółek oraz prowadzenie innych spraw związanych z postępowaniem rejestrowym
  • dochodzenie roszczeń
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • sporządzenie opinii
  • sporządzanie i analiza umów
  • sprawy związane z wypadkami w pracy
  • sprawy związane z rentami, emeryturami i zasiłkami
  • reprezentacja w sprawach pracowniczych przed sądem
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • opiniowanie i sporządzanie umów
  • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa autorskiego
 • prawa zamówień publicznych
  • przygotowanie postępowań i podejmowanie wszelkich czynności związanych z zamówieniami publicznymi
  • przygotowanie odwołań oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • prawa administracyjnego
  • reprezentacja przed organami administracyjnymi
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • prawa podatkowego
  • sporządzanie opinii i konsultacje prawne
  • reprezentacja klienta w przypadku odwołań oraz postępowań sądowych
 • prawa rodzinnego
  • prowadzenie spraw o rozwód i separację
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
  • sprawy z zakresu alimentów
  • sprawy z zakresu podziału majątku
 • ochrony danych osobowych – wdrożenie przepisów RODO
  • przeprowadzenie audytu w zakresie ochronnych danych osobowych
  • sporządzenie dostosowanej do klienta koniecznej dokumentacji wymaganej przepisami RODO
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników klienta z zakresu ochrony danych osobowych
 • zastępstwa procesowego w sprawach sądowych i pozasądowych. Dzięki reprezentacji przez pełnomocnika profesjonalnego klient zyskuje pewność, że nie zostanie zaskoczony przez sąd lub przeciwnika procesowego nawet w wydawałoby się banalnej sprawie. Jest to zatem oszczędność pieniędzy, jak i też oszczędność czasu, bo strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie musi się stawiać na wszystkie rozprawy. Klient jest na bieżąco informowany o przebiegu sprawy.
 • negocjacji i mediacji. Dzięki pozasądowym metodom rozwiązywania sporu można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Poza tym, zawarta ugoda może obejmować również zobowiązania, które nie mogłyby być dochodzone jednocześnie w danej sprawie przed sądem, bowiem zakres takiej ugody może być szerszy i jej zakres ogranicza tylko prawo i zgodna wola stron. Droga procesowa nie zawsze jest konieczna i czasem korzystniej jest najpierw podjąć czynności pozaprocesowe, zwłaszcza, że przed sądem trzeba udowodnić okoliczności, na które powołuje się klient, co czasem bywa utrudnione z przyczyn obiektywnych. Czasem wystarczy sama obecność radcy prawnego w sporze, aby został on zakończony bez kierowania sprawy do sądu.